Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Description

Contact Us

Contact our Chapter President!
katherine.samuels@uconn.edu


Other Contact Options:

Fraternity Related Inquiries: hawolul.ibrahim@uconn.edu
Financial & Housing Inquiries: katherine.munley@uconn.edu
Membership Inquiries: lauren.e.williams@uconn.edu
Risk Inquiries: emma.vittori@uconn.edu
Community Relations Inquiries: claire.dimarco@uconn.edu

New Member Inquiries: maddison.gates@uconn.edu